تبلیغات
دین وزندگی دبیرستان (نمونه دولتی مهر) شهر خدابنده
بسم الله الرحمن الرحیم
كتابهای دین و زندگی


تاریخ : شنبه 30 مرداد 1395 | 12:57 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
 
دریافت رایگان نسخه اندرویدی و ویندوزی نرم افزار «اربعین عشق»
دریافت رایگان نسخه کامپیوتری نرم افزار «گل نرگس»

دریافت رایگان نسخه کامپیوتری نرم افزار«پیوند»
تاریخ : چهارشنبه 19 تیر 1398 | 10:13 ق.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
22 مورد ( از 1 تا 20)
دریافت رایگان نسخه اندرویدی و ویندوزی نرم افزار «اربعین عشق»
این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه‌های علمیه تهیه شده است، مشتمل بر مجموعه ای از مباحث مربوط به نهضت عاشورا و اربعین حسینی به شرح زیر می‌باشد: 1. مجموعه پاسخ‌های علمی به سوال...
بازدید : 348
تاریخ درج : 1397/7/28
دریافت رایگان نسخه کامپیوتری نرم افزار «گل نرگس»
این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 106 پرسش و پاسخ در 8 موضوع می‌باشد. مجموعه‌ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع «مهدویت» تحت عنوان نرم ا...
بازدید : 526
تاریخ درج : 1397/2/11
دریافت رایگان نسخه کامپیوتری نرم افزار«پیوند»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 168 پرسش و پاسخ در 13 موضوع می‌باشد. مجموعه‌ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در...
بازدید : 2036
تاریخ درج : 1396/9/4
دریافت رایگان نسخه کامپیوتری نرم افزار«هدی 2»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 140 پرسش و پاسخ در 10 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در زمینه &la...
بازدید : 2130
تاریخ درج : 1396/9/3
دریافت نرم افزار رایگان «بانو»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 105 پرسش و پاسخ در 13 موضوع می‌باشد. مجموعه‌ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در...
بازدید : 2650
تاریخ درج : 1396/9/2
دریافت نرم افزار رایگان «امام علی(ع)»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل بیش از 300 پرسش و پاسخ در 13 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در مو...
بازدید : 2094
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان «نظام سلطه»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 137 پرسش و پاسخ در 7 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در زمینه &laq...
بازدید : 2860
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان «غدیر (2)»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 85 پرسش و پاسخ در 9 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در زمینه &laqu...
بازدید : 7630
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان «هدی»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 110 پرسش و پاسخ در 8 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در زمینه &laq...
بازدید : 7266
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان «امام رضا(ع)»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل حدود 115 پرسش و پاسخ در 10 موضوع است. مجموعه حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ به محور امام ...
بازدید : 9648
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان «خورشید نینوا (2)»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل حدود 220 پرسش و پاسخ در 13 موضوع و در موضوع چهاردهم آن با پاسخ به ده‌ها پرسش، به احکام عز...
بازدید : 10638
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان «جهاد و دفاع مقدس»
ویژگی های نرم افزار:این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 84 پرسش و پاسخ، در 6 موضوع می باشد. مجموعه حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع «...
بازدید : 9769
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان  «راه امام»
ویژگی های نرم افزار: این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 116 پرسش و پاسخ، مقاله و مصاحبه در 9 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پ...
بازدید : 9976
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار جدید و رایگان «امام علی(ع)»
ویژگی های نرم افزار: این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل بیش از 300 پرسش و پاسخ در 13 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در م...
بازدید : 157
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان «تربیت فرزند»
ویژگی های نرم افزار: این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 85 پرسش و پاسخ در 6 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع &laq...
بازدید : 11791
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان صبح بیداری (2)
ویژگی های نرم افزار: این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات (حوزه علمیه قم) تهیه شده است شامل 166 پرسش و پاسخ در 11 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ با محوریت...
بازدید : 9337
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله)
ویژگی های نرم افزار: این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل حدود 250 پرسش و پاسخ در 15 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موض...
بازدید : 9659
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت رایگان نسخه کامپیوتری و آندروید نرم افزار«فریضه انتخاب»
ویژگی های نرم افزار: این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل حدود 100پرسش و پاسخ در 8 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع...
بازدید : 10846
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان کوثر
ویژگی های نرم افزار: این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل بیش از 100پرسش و پاسخ در 10 موضوع بوده و در موضوع یازدهم آن روایاتی از حضرت زهرا علیها السلام...
بازدید : 9850
تاریخ درج : 1396/9/1
دریافت نرم افزار رایگان صبح بیداری
ویژگی های نرم افزار: این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات (حوزه علمیه قم) تهیه شده است شامل 150 پرسش و پاسخ در 11 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ به محور م...
بازدید : 9255
تاریخ درج : 1396/9/1

دریافت نرم افزار رایگان «تربیت فرزند»تاریخ : چهارشنبه 19 تیر 1398 | 10:12 ق.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات


تاریخ : چهارشنبه 19 تیر 1398 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
Image result for ‫بنر شب یلدا‬‎

تاریخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 | 05:49 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
تاریخ : جمعه 6 اسفند 1395 | 11:55 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395 | 12:46 ق.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395 | 12:39 ق.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 | 10:47 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات

طرح شبهه:

می گویند فاطمه را شبانه دفن كرده اند، خوب این به خاطر وصیت حضرت فاطمه به اسماء بنت عمیس خانم حضرت ابوبكر بود كه نمی خواست اندازه جسدش را نامحرم ببیند.

نقد و بررسی:

دفن شبانه، نماز بدون حضور و اطلاع خلیفه، قبر پنهان، اسراری است كه در درون خود پیام ها دارند. درست است كه فاطمه این چنین خواست و این گونه وصیت كرد؛ ولی چه اتفاقی افتاده است كه زهرا سلام الله علیها وصیت تاریخی اش را با این در خواست ها به پایان می برد؟!! مگر نه این است كه خشم و ناراحتی اش را نسبت به دشمنانش اظهار می كند و در واقع چندین پرسش را در برابر نگاههای تیز بین مورخان و آیندگان می گذارد تا به پرسند: چرا قبر فاطمه پنهان است؟ و چرا دختر پیامبر شبانه و پنهانی دفن شد؟ و چرا علی علیه السلام بدون اطلاع ابوبكر و عمر بر وی نماز خواند؟ و…

آیا كسی كه جانشین پیامبر بود ( آن گونه كه خود ادعا كرده اند) شایستگی نماز خواندن بر وی را نداشت؟

آری، فاطمه وصیت كرد كه او را شبانه دفن نموده و هیچ یك از كسانی را كه بر وی ستم كرده اند، خبر نكنند، و این بهترین سند برای شیعه است تا ثابت كنند كه صدیقه شهیده مظلوم از دنیا رفته و از افرادی كه بر وی ستم كرده اند، هرگز راضی نشده است.

روایات فراوانی در كتاب های شیعه و سنی بر این مطلب دلالت دارد كه به اختصار چند روایت را ذكر می كنیم:

دفن شبانه، در روایات اهل سنت:

محمد بن اسماعیل بخاری می نویسد:

وَعَاشَتْ بَعْدَ النبی صلی الله علیه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ فلما تُوُفِّیَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِیٌّ لَیْلًا ولم یُؤْذِنْ بها أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّی علیها.

فاطمه زهرا سلام الله علیها، شش ماه پس از رسول خدا (ص) زنده بود، زمانی كه از دنیا رفت، شوهرش علی علیه السلام او را شبانه دفن كرد و ابوبكر را با خبر نساخت.

البخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله (متوفای256هـ)، صحیح البخاری، ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازی، باب غزوة خیبر، تحقیق د. مصطفی دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة - بیروت، الطبعة: الثالثة، 1407 - 1987.

ابن قتیبه دینوری در تأویل مختلف الحدیث می نویسد:

وقد طالبت فاطمة رضی الله عنها أبا بكر رضی الله عنه بمیراث أبیها رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما لم یعطها إیاه حلفت لا تكلمه أبدا وأوصت أن تدفن لیلا لئلا یحضرها فدفنت لیلا.

فاطمه از ابوبكر میراث پدرش را خواست، ابوبكر نپذیرفت، قسم خورد كه دیگر با او (ابو بكر) سخن نگوید و وصیت كرد كه شبانه دفن شود تا او (ابوبكر) در دفن وی حاضر نشود.

الدینوری، أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبة (متوفای276هـ)، تأویل مختلف الحدیث، ج 1، ص 300، تحقیق: محمد زهری النجار، ناشر: دار الجیل، بیروت، 1393هـ، 1972م.

عبد الرزاق صنعانی می نویسد:

عن بن جریج وعمرو بن دینار أن حسن بن محمد أخبره أن فاطمة بنت النبی صلی الله علیه وسلم دفنت باللیل قال فرَّ بِهَا علی من أبی بكر أن یصلی علیها كان بینهما شیء.

فاطمه دختر پیامبر شبانه به خاك سپرده شد، تا ابوبكر بر وی نماز نخواند؛ چون بین آن دو اتفاقاتی افتاده بود.

و در ادامه نیز می گوید:

عبد الرزاق عن بن عیینة عن عمرو بن دینار عن حسن بن محمد مثله الا أنه قال اوصته بذلك

از حسن بن محمد بن نیز همانند این روایت نقل شده است؛ مگر این كه در این روایت قید شده است كه خود فاطمه این چنین وصیت كرده بود.

الصنعانی، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفای211هـ)، المصنف، ج 3، ص 521، حدیث شماره 6554 و حدیث شماره: 6555، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی، ناشر: المكتب الإسلامی - بیروت، الطبعة: الثانیة، 1403هـ.

و ابن بطال در شرح صحیح بخاری می نویسد:

أجاز أكثر العلماء الدفن باللیل... ودفن علیُّ بن أبی طالب زوجته فاطمة لیلاً، فَرَّ بِهَا من أبی بكر أن یصلی علیها، كان بینهما شیء.

اكثر علما دفن جنازه را در شب اجازه داده اند. علی بن ابوطالب، همسرش فاطمه را شبانه دفن كرد تا ابوبكر به او نماز نخواند؛ چون بین آن دو اتفاقاتی افتاده بود.

إبن بطال البكری القرطبی، أبو الحسن علی بن خلف بن عبد الملك (متوفای449هـ)، شرح صحیح البخاری، ج 3، ص 325، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، ناشر: مكتبة الرشد - السعودیة / الریاض، الطبعة: الثانیة، 1423هـ - 2003م.

ابن أبی الحدید به نقل از جاحظ (متوفای 255) می نویسد:

وظهرت الشكیة، واشتدت الموجدة، وقد بلغ ذلك من فاطمة ( علیها السلام ) أنها أوصت أن لا یصلی علیها أبوبكر.

شكایت و ناراحتی فاطمه (از دست غاصبین) به حدی رسید كه وصیت كرد ابوبكر بر وی نماز نخواند.

إبن أبی الحدید المدائنی المعتزلی، أبو حامد عز الدین بن هبة الله بن محمد بن محمد (متوفای655 هـ)، شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 157، تحقیق محمد عبد الكریم النمری، ناشر: دار الكتب العلمیة - بیروت / لبنان، الطبعة: الأولی، 1418هـ - 1998م.

و در جای دیگر می نویسد:

وأما إخفاء القبر، وكتمان الموت، وعدم الصلاة، وكل ما ذكره المرتضی فیه، فهو الذی یظهر ویقوی عندی، لأن الروایات به أكثر وأصح من غیرها، وكذلك القول فی موجدتها وغضبها.

مخفی كردن مرگ فاطمه (سلام الله علیها) و محل دفن او و نماز نخواندن ابوبكر و عمر و هر آن چه كه سید مرتضی گفته است، مورد تأیید و قبول من است؛ زیرا روایات بر اثبات این موارد صحیح تر و بیشتر است و همچنین ناراحتی و خشم فاطمه بر شیخین نزد من از اقوال دیگر اعتبار بیشتری دارد.

شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 170.

دفن شبانه در روایات شیعه:

هر چند كه سبب وصیت صدیقه طاهره در میان شیعیان مشخص و اجماعی است؛ اما در عین حال به یك روایت و سخن اشاره می كنیم.

مرحوم شیخ صدوق در علت دفن شبانه آن حضرت می نویسد:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِأَیِّ عِلَّةٍ دُفِنَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) بِاللَّیْلِ وَ لَمْ تُدْفَنْ بِالنَّهَارِ قَالَ لِأَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لا یُصَلِّیَ عَلَیْهَا رِجَالٌ [الرَّجُلانِ ].

علی بن ابوحمزه از امام صادق علیه السلام پرسید: چرا فاطمه را شب دفن كردند نه روز؟ فرمود: فاطمه سلام الله علیها وصیت كرده بود تا در شب وی را دفن كنند تا ابوبكر و عمر بر جنازه آن حضرت نماز نخوانند.

الصدوق، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین (متوفای381هـ)، علل الشرایع، ج 1، ص185، تحقیق: تقدیم: السید محمد صادق بحر العلوم، ناشر: منشورات المكتبة الحیدریة ومطبعتها - النجف الأشرف، 1385 - 1966 م .

مرحوم صاحب مدارك رضوان الله تعالی علیه می گوید:

إنّ سبب خفاء قبرها ( علیها السلام ) ما رواه المخالف والمؤالف من أنها ( علیها السلام ) أوصت إلی أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أن یدفنها لیلا لئلا یصلی علیها من آذاها ومنعها میراثها من أبیها ( صلی الله علیه وآله وسلم ).

علت مخفی بودن محل دفن فاطمه سلام الله علیها آن گونه كه مخالف و موافق نقل كرده اند این است كه آن حضرت به امیرمؤمنان علیه السلام سفارش كرد تا او را شبانه دفن كند تا آنان كه او را اذیت كرده و از ارث پدرش محروم كرده بودند بر وی نماز نخوانند.

الموسوی العاملی، السید محمد بن علی (متوفای1009هـ)، مدارك الأحكام فی شرح شرائع الاسلام، ج 8، ص279، نشر و تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعة: الأولی، 1410هـ.

نتیجه:

با توجه به مدارك موجود و اعتراف بزرگان اهل سنت، دلیل دفن شبانه آن حضرت وصیت آن حضرت بود كه نمی خواست افرادی كه بر او ستم كرده اند، بر جنازه اش نماز بخوانند و با این كار خشم خود را از غاصبان خلافت جاودانه ساخت.

گروه پاسخ به شبهات

مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)تاریخ : یکشنبه 24 بهمن 1395 | 09:20 ق.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات

سؤال كننده : محب اهل البیت

طرح شبهه:

آیا شهادت محسن با این سخن پیامبر كه خطاب به فاطمه زهرا (س) فرمود: تو نخستین كس از اهل بیتم هستی كه به من ملحق می شوی، در تعارض نیست؟

 

طبق روایت های متواتر سنی وشیعه، فاطمه رضی الله عنها نخستین فرد از اهل بیت بود كه پس از رحلت رسول خدا (ص) به آن حضرت ملحق شد.

از طرف دیگر طبق ادعای شیعه، محسن شهید، برادر حسن وحسین وپسر حضرت فاطمه علیهم السلام می باشد؛ یعنی او از اهل بیت است؛ ولی او زودتر از مادرش از دنیا رفته است.

آیا رسول الله (نعوذ بالله) اشتباه گفته است، یا اصلا محسنی در كار نبوده؟

نقد و بررسی:

این كه حضرت محسن علیه السلام به شهادت رسیده قطعی است. روایات فراوانی در كتاب های شیعه و سنی این مطلب را تأیید می كند كه انشاء الله در مقاله جداگانه ای مصادر آن از نظر خوانندگان عزیز خواهد گذشت.

و از سوی دیگر همان طور كه شما اشاره كردید، این مطلب كه حضرت زهرا نخستین كس از اهل بیت آن حضرت بود كه به رسول اكرم ملحق شد، قطعی است؛ اما چگونه می توان تعارض مورد نظر را رفع كرد، در پاسخ می گوییم:

در تمام این روایات از كلمه «اهل بیت» استفاده شده است و پیامبر می فرماید « تو نخستین كس از «اهل بیت» من هستی كه به من ملحق خواهی شد» و اهل بیت در سخن پیامبر، به كسانی اطلاق می شود كه خداوند طبق آیه تطهیر آن ها را از هر گونه رجس و پلیدی پاك كرده است و رسول خدا صلی الله علیه وآله نیز با كشیدن كساء بر سر حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، در حقیقت كلمه اهل بیت را تفسیر وآن را در همین افراد منحصر كرده است.

این مطلب با بیش از هفتاد روایتی كه فقط در كتاب های اهل سنت وجود دارد، قابل اثبات است.

از این رو، كلمه اهل بیت، فقط شامل اصحاب كساء كه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله حضور داشته اند می شود و شامل فرد دیگری از جمله، حضرت محسن، حضرت زینب و... و نیز شامل زنان پیامبر و یا هر شخص دیگری نخواهد شد.

بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها نخستین فرد از اهل بیت پیامبر بود كه با ضربه عمر بن خطاب به شهادت رسید و به پدر بزرگوارش ملحق شد؛ پس هیچ تعارضی وجود نخواهد داشت.

اما روایاتی كه حضرت رسول صلی الله علیه وآله به حضرت زهرا سلام الله علیها بشارت داد، از قرار ذیل است، كه به جهت اختصار فقط به چند روایت از كتاب های شیعه و سنی بسنده می كنیم:

مرحوم شیخ مفید می نویسد:

فَجَاءَتِ الرِّوَایَةُ أَنَّهُ قِیلَ لِفَاطِمَةَ (علیها السلام) مَا الَّذِی أَسَرَّ إِلَیْكِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله وسلم) فَسُرِیَ عَنْكِ مَا كُنْتِ عَلَیْهِ مِنَ الْحَزَنِ وَ الْقَلَقِ بِوَفَاتِهِ قَالَتْ إِنَّهُ خَبَّرَنِی أَنَّنِی أَوَّلُ أَهْلِ بَیْتِهِ لُحُوقاً بِهِ وَ أَنَّهُ لَنْ تَطُولَ الْمُدَّةُ بِی بَعْدَهُ حَتَّی أُدْرِكَهُ فَسُرِیَ ذَلِكَ عَنِّی.

روایت چنین است كه از فاطمه سلام الله علیها پرسیده شد: رسول خدا صلی الله علیه وآله با تو چه رازی گفت كه اندوه وفات او از دلت رفت و از اضطرابت كاسته شد و صورتت برافروخته گردید؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله به من خبر داد: "تو نخستین كس از «اهل بیت» من هستی كه به من ملحق خواهی شد و ماندن تو پس از من بطول نمی انجامد".

این خبر مرا خوشحال كرد و اندوه من برطرف گردید.

الشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبی عبد الله العكبری، البغدادی (متوفای413 هـ)، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج 1، ص187، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لتحقیق التراث، ناشر: دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان، الطبعة: الثانیة، 1414هـ - 1993 م.

المجلسی، علامه شیخ محمد باقر (متوفای1111هـ) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 22، ص 470، ناشر: مؤسسة الوفاء - بیروت، الطبعة: الثانیة المصححة، 1403هـ - 1983 م

ابن جریر طبری شیعی نیز می نویسد:

عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله ( علیه السلام )، قال: لما قبض رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) ما ترك إلا الثقلین، كتاب الله وعترته أهل بیته، وكان قد أسر إلی فاطمة ( صلوات الله علیها ) أنها لاحقة به، وأنها أول أهل بیته لحوقا.

امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر هنگامی كه از دنیا رفت، دو یار و گوهر ارزنده باقی گذاشت، یكی كتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتش، و به فاطمه فرمود: تو به من ملحق می شوی؛ از این رو، نخستین شخص از اهل بیت كه به آن حضرت پیوست، فاطمه بود.

الطبری، الشیخ أبی جعفر محمد بن جریر بن رستم (متوفای ق4)، دلائل الإمامة، ص131، تحقیق قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة، ناشر: مركز الطباعة والنشر فی مؤسسة البعثة ـ قم، الطبعة الأولی، 1413هـ.

در كتاب های اهل سنت نیز این مطلب دیده می شود.

محمد بن اسماعیل بخاری می نویسد:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِیَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِیِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِی كَأَنَّ مِشْیَتَهَا مَشْیُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِابْنَتِی ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ یَمِینِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَیْهَا حَدِیثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِینَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَیْهَا حَدِیثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَیْتُ كَالْیَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِیَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّی قُبِضَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرَّ إِلَیَّ إِنَّ جِبْرِیلَ كَانَ یُعَارِضُنِی الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِی الْعَامَ مَرَّتَیْنِ وَلا أُرَاهُ إِلا حَضَرَ أَجَلِی وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَیْتِی لَحَاقًا بِی فَبَكَیْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَیْنَ أَنْ تَكُونِی سَیِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

عائشه می گوید: فاطمه كه راه رفتنش همانند پدرش بود، وارد بر رسول خدا (ص) شد، فرمود: خوش آمدی دخترم، او را سمت چپ یا راستش نشاند، سپس آهسته سخن گفت، فاطمه گریه كرد، گفتم: چرا گریه می كنی؟ بار دیگر سخنی آهسته گفت، فاطمه خندان شد، تا آن روز خوشحالی و اندوه را این چنین نزدیك به هم ندیده بودم، از فاطمه علت را جویا شدم، گفت: سرّ پیامبر خدا را افشا نمی كنم. پس از فوت رسول خدا (ص) پرسیدم، گفت: پدرم فرمود: جبرئیل هر سال یك مرتبه قرآن را بر من عرضه می كرد؛ ولی امسال دو مرتبه آن را بر من عرضه كرده است، گویا اجل و مرگ من نزدیك است و تو دخترم نخستین كسی هستی كه به من ملحق خواهی شد، اینجا بود كه گریه كردم، فرمود: آیا دوست نداری كه سرور زنان بهشتی یا زنان مؤمن باشی، به این جهت خندیدم.

البخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله (متوفای256هـ)، صحیح البخاری، ج 3، ص 1326، ح3426، تحقیق د. مصطفی دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة - بیروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

و نیز طبرانی در معجم كبیر خود می نویسد:

عن عَائِشَةَ قالت قلت لِفَاطِمَةَ بنتِ رسول اللَّهِ صلی اللَّهُ علیه وسلم رَأَیْتُكِ أَكْبَبْتِ علی النبی صلی اللَّهُ علیه وسلم فی مَرَضِهِ فَبَكَیْتِ ثُمَّ أَكْبَبْتُ علیه ثَانِیَةً فَضَحِكَتِ قالت أَكْبَبْتُ علیه فَأَخْبَرَنِی أَنَّهُ مَیِّتٌ فَبَكَیْتُ ثُمَّ أَكْبَبْتُ علیه فَأَخْبَرَنِی أَنِّی أَوَّلُ أَهْلِ بَیْتِهِ لُحُوقًا بِهِ وَأَنِّی سَیِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلا ما كان من مَرْیَمَ بنتِ عِمْرَانَ فَضَحِكَتُ.

عائشه می گوید: به فاطمه دختر رسول خدا (ص) گفتم: در بیماری پدر، خودت را روی بدنش افكندی و گریه كردی، بار دیگر آن را تكرار كردی؛ ولی خندیدی، فرمود: دفعه اول خبر از مرگش داد گریه كردم، دفعه دوم فرمود: تو نخستین فرد از اهل بیت من هستی كه به من ملحق می شوی وتو سرور زنان بهشتی هستی.

الطبرانی، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم (متوفای360هـ)، المعجم الكبیر، ج 22، ص 419، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، ناشر: مكتبة الزهراء - الموصل، الطبعة: الثانیة، 1404هـ - 1983م.

نتیجه:

هیچ تعارضی میان شهادت حضرت محسن علیه السلام و روایتی كه رسول خدا صلی الله علیه وآله به حضرت زهرا سلام الله علیها بشارت می دهد كه تو نخستین كس از اهل بیت من هستی كه به من ملحق می شوی، وجود ندارد؛ چرا كه «اهل بیت» در لسان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فقط بر پنج نفر اطلاق می شود كه حضرت محسن علیه السلام جزء آن پنج نفر نیست.

 

 

 

گروه پاسخ به شبهات

 

مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)تاریخ : یکشنبه 24 بهمن 1395 | 09:19 ق.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
آیا بر اساس روایت «إن الله یغضب لغضبك ویرضى لرضاك » خداوند تابع حضرت زهرا سلام الله علیها می باشد؟
ادامه مطالب


تاریخ : یکشنبه 24 بهمن 1395 | 09:16 ق.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
احکام قضایای حملی

احکام قضایای حملی:

اگر دوقضیه از جهت موضوع و محمول با هم مقایسه کنیم حالتهای مختلفی بدست می آید که مهم ترین آن تقابل می باشد.

تقابل: دو قضیه که موضوع و محمولشان یکسان ولی در سور یا نسبت یا هر دو متفاوت باشند .

اقسام تقابل =(تضاد تناقض تداخل تداخل تحت تضاد)

1-    تضاد=دو قضیه ای که سور هر دو کلی ولی از نظر نسبت یکی موجبه ودیگری سالبه باشد.

مثال: هر انسانی ناطق است         هیچ انسانی ناطق نیست

2-    - تناقض:     دو قضیه ای که هم در سورو هم درنسبت تفاوت دارند.صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد.

مثال:

هر کودکی شاعر است             بعضی کودکان شاعرنیستند

بعضی شبها مهتابی است          هیچ شبی مهتابی نیست

هیچ گاوی گوشت خوار نیست      بعضی گاوها گوشت خوار هستند

بعضی مارها سمی نیستند           هرماری سمی است

 

3-    تداخل=دوقضیه که در سور متفاوت ودر نسبت یکسان باشند.

مثال:

الف) هر انسانی ناطق است         بعضی انسان ها ناطق هستند

ب)هیچ مشرکی موحد نیست        بعضی مشرکان موحد نیستند

4- تداخل تحت تضاد=دوقضیه که هردو دارای سور جزئی هستند اما در نسبت متفاوت هستند.

الف)بعضی پرندگان  هستند         بعضی پرندگان سفید نیستند

ب)بعضی فلزات آهن نیستند        بعضی فلزات آهن هستند

* نکته:سور کلمه ای است که بیانگر کمیت قضیه است ونسبت بیانگر کیفیت آن است.

* نکته:در تضاد هنگامی که یک قضیه درست باشد دیگری حتما است ولی اگر یکی غلط باشد معلوم نیست دیگری در ست است یا غلط.

* نکته:در قضیه شخصیه تناقض فقط اختلاف درکیف است  .

مثال:حسن تشنه است      حسن تشنه نیست

     سعدی شاعر است      سعدی شاعر نیست

*نکته:در تداخل هنگامی که قضیه ی کلی درست باشد جزئی آن هم حتما درست است و اگر جزئی قضیه غلط باشد کلی آن هم حتما غلط است.

* نکته:در قضیه تداخل تحت تضاد اگر قضیه جزئی غلط باشد قضیه دیگر حتما درست است امااگر   درست باشد غلط یا درست بودن دیگری معلوم نیست.

* عکس:(مستوی- نقیض)

عکس مستوی:در قضیه ی حملی جای موضوع و محمول را عوض می کنیم کیف و صدق را به حال خود باقی می گذاریم .

محصورات چهار گانه در عکس :

الف) موجبه کلی ..........موجبه جزئی

مثال: هر ایرا نی آسیائی است    بعضی آسیائی ایرانی است

ب)موجبه جزئی...............موجبه جزئی

مثال: بعضی لباسها سفید هستند         بعضی سفیدها لباس هستند

ج) سالبه کلی ..............سالبه کلی

مثال: هیچ درختی متحرک نیست     هیچ متحرکی درخت نیست

د)سالبه جزئی ........عکس لازم الصدق ندارد

* در سالبه جزئی قضیه در مواردی صادق ودر مواردی کاذب است در حالیکه در عکس اگر اصل صادق باشد عکس هم باید همیشه صادق باشد *- عکس نقیض:به این صورت است که نقیض محمول رابه جای موضوع و خود موضوع را به جای محمول قرار می دهیم و نسبت را تغییر می دهیم.

 

* محصورات چهار گانه درعکس نقیض:

1-  موجبه کلی .........سالبه کلی

مثال: هر حیوانی متحرک است   هیچ غیر متحرکی حیوان نیست

2- موجبه جزئی ...........عکس نقیض لازم الصدق ندارد

3-    سالبه کلی ......... موجبه جزئی

مثال: هیچ ژاپنی اورپائی نیست     بعضی غیر اورپائی هاژاپنی هستند

4-    سالبه جزئی ........موجبه جزئی

مثال: بعضی پرندگان کبوترنیستند     بعضی غیرکبوترها پرنده هستند

 

 

 

 
تاریخ : جمعه 15 بهمن 1395 | 05:01 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
تاریخ : جمعه 15 بهمن 1395 | 04:59 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
تاریخ : جمعه 15 بهمن 1395 | 04:46 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات

دانلود نرم افزار رایگان قرآنی ذکر برای جستجوی سریع در قرآن

شبکه بین المللی مطالعات ادیان(اینفورس) برای سهولت فعالیت های پژوهشی شما عزیزان، این نرم افزار قرآنی را به همراه ۱۱ ترجمه فارسی با قابلیت جستجوی سریع، برای دانلود در اختیار شما گذاشته است. این برنامه برای عزیزانی که به زبان های انگلیسی و سایر زبان ها نیاز به یک نرم افزار قرآنی دارند نیز قابل استفاده است.

نرم افزار بسیار مفید و قدرتمند ذکر نوشته یکی از برنامه نویسان ایرانی با زبان جاوا است که با امکاناتی بسیار جالب از جمله ترجمه کاملا فارسی، قرائت، جستجو و ریشه یابی کلمات و…. قابلیت نصب بروی سیستم عامل لینوکس، ویندوز و مکینتاژ را دارد.
نرم افزار ذکر از برنامه های بسیار قوی و شاید تنها برنامه قرائت، ترجمه و جستجوی قرآنی می باشد که بر روی دنیای مجازی اینترنت بطور رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.


این برنامه به ۱۹ زبان زنده دنیا ترجمه شده است و دانلود و نصب آن نیز به صورت مجانی است. این نرم افزار قابلیت کار به صورت آنلاین و آفلاین را دارا می باشد. امکانات این نرم افزار بسیار زیاد می باشد بطوری که شما می توانید سایز، رنگ و فونت متن و ترجمه قرآن را انتخاب کنید. همچنین می توانید نوع و ترتیب نمایش آیات را انتخاب کنید و بطور همزمان از چندین ترجمه برای هر آیه استفاده کنید!
امکان جستجو سریع در متن عربی و ترجمه فارسی قرآن کریم و ریشه یابی کلمه یکی از بهترین و مفید ترین امکانات این برنامه می باشد.
اگر قاری مورد علاقه شما در لیست قاری های این نرم افزار نیست و یا ترجمه مورد علاقه شما در لیست این نرم افزار نیست شما میتوانید به راحتی قاری و ترجمه مورد نظر را طبق دستورالعمل سایت به این نرم افزار اضافه کنید.
برای دریافت آخرین نسخه های برنامه و ترجمه به سایت ذکر که تولید کننده و پشتیبان این پروژه می باشد مراجعه فرمایید. لینک را در پایان این توضیحات قرار داده ایم.
قابلیت های کلیدی نرم افزار Zekr v1.1.0 :
– تغییر سایز آیکون های برنامه از ۱۳ پیکسل به ۱۶ پیکسل
– بهبود و پیشرفت هارمونیک آیکون ها
– قابلیت زوم کردن برای متن قرآن و آیه به صورت جداگانه یا هر دو
– تغییرنکردن سایز فونت نام سوره با تغییر سایز فونت
– امکان جست وجوی پیشرفته در آیات و ذکرها
– تلاوت قرآن با صوتی بسیار دلنشین
– امکان نشانه گذاری وتغییر رنگ منو ها
– ارائه ی صفحه آرایی
– امکان تلاوت قرآن در هر دو صورت آفلاین (اگر پلاگین صوتها را نصب کرده باشید) و آنلاین
– پشتیبانی از ۲۴ زبان زنده ی دنیا از جمله زبان شیرین فارسی
– سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب ۷ و ۸
– و …

نکته :

– یازده ترجمه فارسی از جمله ترجمه مکارم شیرازی، فولادوند، حسین انصاریان و الهی قمشه ای نیز در لیست ترجمه های نرم افزار ذکر برای دانلود در سایت آن قرار داده شده است که می توانید برای دانلود ترجمه به زبان فارسی و سایر زبان ها به این صفحه مراجعه کنید.

پس از دانلود ترجمه ها برای اضافه کردن آن ها به برنامه به این مسیر بروید:  
Tools > Add > Translation
ابزار > اضافه کردن > ترجمه
بروید و برای اعمال تغییرات به مسیر زیر بروید :
View> Translation> Language
نمایش > ترجمه > انتخاب مترجم
برای تغییر زبان برنامه به فارسی اینجا بروید:
Tools > Options > Language
ابزار > تنظیمات > زبان
–  برای دانلود ترجمه های برنامه اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود صوت های برنامه اینجا را کلیک کنید.

-نرم افزار برای اجرا به برنامه های جاوا نیاز دارد برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

نکته: در برخی از ویندوزها اگر برنامه به درستی نصب نشد و با مشکلی مواجه شدید از نسخه پرتابل آن استفاده کنید.تاریخ : پنجشنبه 14 بهمن 1395 | 02:07 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
تعداد کل صفحات : 83 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • جوان مکانیک