تبلیغات
دین وزندگی دبیرستان (نمونه دولتی مهر) شهر خدابنده - احکام قضایای حملی
احکام قضایای حملی

احکام قضایای حملی:

اگر دوقضیه از جهت موضوع و محمول با هم مقایسه کنیم حالتهای مختلفی بدست می آید که مهم ترین آن تقابل می باشد.

تقابل: دو قضیه که موضوع و محمولشان یکسان ولی در سور یا نسبت یا هر دو متفاوت باشند .

اقسام تقابل =(تضاد تناقض تداخل تداخل تحت تضاد)

1-    تضاد=دو قضیه ای که سور هر دو کلی ولی از نظر نسبت یکی موجبه ودیگری سالبه باشد.

مثال: هر انسانی ناطق است         هیچ انسانی ناطق نیست

2-    - تناقض:     دو قضیه ای که هم در سورو هم درنسبت تفاوت دارند.صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد.

مثال:

هر کودکی شاعر است             بعضی کودکان شاعرنیستند

بعضی شبها مهتابی است          هیچ شبی مهتابی نیست

هیچ گاوی گوشت خوار نیست      بعضی گاوها گوشت خوار هستند

بعضی مارها سمی نیستند           هرماری سمی است

 

3-    تداخل=دوقضیه که در سور متفاوت ودر نسبت یکسان باشند.

مثال:

الف) هر انسانی ناطق است         بعضی انسان ها ناطق هستند

ب)هیچ مشرکی موحد نیست        بعضی مشرکان موحد نیستند

4- تداخل تحت تضاد=دوقضیه که هردو دارای سور جزئی هستند اما در نسبت متفاوت هستند.

الف)بعضی پرندگان  هستند         بعضی پرندگان سفید نیستند

ب)بعضی فلزات آهن نیستند        بعضی فلزات آهن هستند

* نکته:سور کلمه ای است که بیانگر کمیت قضیه است ونسبت بیانگر کیفیت آن است.

* نکته:در تضاد هنگامی که یک قضیه درست باشد دیگری حتما است ولی اگر یکی غلط باشد معلوم نیست دیگری در ست است یا غلط.

* نکته:در قضیه شخصیه تناقض فقط اختلاف درکیف است  .

مثال:حسن تشنه است      حسن تشنه نیست

     سعدی شاعر است      سعدی شاعر نیست

*نکته:در تداخل هنگامی که قضیه ی کلی درست باشد جزئی آن هم حتما درست است و اگر جزئی قضیه غلط باشد کلی آن هم حتما غلط است.

* نکته:در قضیه تداخل تحت تضاد اگر قضیه جزئی غلط باشد قضیه دیگر حتما درست است امااگر   درست باشد غلط یا درست بودن دیگری معلوم نیست.

* عکس:(مستوی- نقیض)

عکس مستوی:در قضیه ی حملی جای موضوع و محمول را عوض می کنیم کیف و صدق را به حال خود باقی می گذاریم .

محصورات چهار گانه در عکس :

الف) موجبه کلی ..........موجبه جزئی

مثال: هر ایرا نی آسیائی است    بعضی آسیائی ایرانی است

ب)موجبه جزئی...............موجبه جزئی

مثال: بعضی لباسها سفید هستند         بعضی سفیدها لباس هستند

ج) سالبه کلی ..............سالبه کلی

مثال: هیچ درختی متحرک نیست     هیچ متحرکی درخت نیست

د)سالبه جزئی ........عکس لازم الصدق ندارد

* در سالبه جزئی قضیه در مواردی صادق ودر مواردی کاذب است در حالیکه در عکس اگر اصل صادق باشد عکس هم باید همیشه صادق باشد *- عکس نقیض:به این صورت است که نقیض محمول رابه جای موضوع و خود موضوع را به جای محمول قرار می دهیم و نسبت را تغییر می دهیم.

 

* محصورات چهار گانه درعکس نقیض:

1-  موجبه کلی .........سالبه کلی

مثال: هر حیوانی متحرک است   هیچ غیر متحرکی حیوان نیست

2- موجبه جزئی ...........عکس نقیض لازم الصدق ندارد

3-    سالبه کلی ......... موجبه جزئی

مثال: هیچ ژاپنی اورپائی نیست     بعضی غیر اورپائی هاژاپنی هستند

4-    سالبه جزئی ........موجبه جزئی

مثال: بعضی پرندگان کبوترنیستند     بعضی غیرکبوترها پرنده هستند

 

 

 

 
تاریخ : جمعه 15 بهمن 1395 | 05:01 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.